Story no. 6: Sinfonietta

Listen to Dialogue (Extract)

English version

My first classical work was a sinfonietta, written at the request of my mother and her partner Svend.

 

According to Google, a sinfonietta is a symphony that is smaller or lighter than a standard symphony.

A sinfonietta is also the term for an ensemble larger than a chamber ensemble

(Between 12 and 45 musicians), but smaller than a full-size symphony orchestra (up to 100 musicians).
I did not know.

 

My mother’s orchestra was called Nordjysk Sinfonietta and consisted of 10 musicians,

double bass, oboe, clarinet, 2 x violin, viola, French horn, cello, flute and bassoon
That much I knew, because I had seen and heard them play – and then I was up and running.

But before I finished, the orchestra fell apart. However, my mother thought

I could benefit from contacting the orchestra’s conductor, Morten Lønborg Friis.


Morten is a trained violist and conductor and head of the Rebild culture school.
Morten has mastered the classics and teaches me to this day.
He had an orchestra up north that could sample my sinfonietta.
So one Wednesday evening around 2015 I drove to Hobro, with a stack of

sheet music and met a large group of happy amateur musicians – and Morten.

 

I had started classical piano.

I couldn’t write a sinfonietta on my guitar, nor program myself to one.

So Marie Louise Reitberger, called Malou, whom I had once employed

as a piano teacher in a music school became my piano teacher.
Again one of those people who just know their stuff and share it. And a wonderful person too.

 

I myself am a music school teacher and it was from Malou

that I learned that the task is to keep the door open to the world of music, without reservations.

 

I am not lazy, but just preoccupied with many things, says the lazy.

Practice was not always at the top of the agenda, but I also had to write

and Malou listened both patiently and with sincere interest to my drafts,

first my Sinfonietta and later the string quartet – and then we took a little bit of Beethoven

which I then had to spell my way through.

 

I think a score is one of the most beautiful things to look at, it’s magical

what can be hidden in those annoying little signs called notes, which I’m only now fairly familiar with.


Good luck in Hobro, said Malou, it will be exciting.

 

It was a shock to hear them play my music.

As I later got into the habit, I dropped all the notes on the floor and couldn’t follow the score at all,

but I could hear my own music. It was like it came to life.
And they were probably amateurs, but they could play and also had professional pride.

During the break I sat with the bassoonist. A mature lady, very kind. She liked the music,

 

but.. she said, my voice..
uh, I said
yes, the bassoon voice
ah i said
I pretty much play the same note throughout the piece
I stared at her
I had no idea

 

After the break, Morten asked the orchestra to say something about the music.
A nerve-wracking moment – was it now that I had to apply for admission to the rubbish removal school?

 

But they were nice.
I got the bassoonist first.
I know that there was perhaps a little too little meat on the voices.
Yes, several people said.
but it is such a kind of meditative music
you get into a calm, even meditative mood when you play it.

 

I drove home from Hobro
Now I know what I want to do for the rest of my life
I said when I got home.

 

The Sinfonietta went in the drawer, but not in the bin.
Maybe it will be realized one day
I just have to…

Dansk version

Mit første klassiske værk blev en sinfonietta, skrevet på opfordring af min mor og hendes kæreste Svend.


Ifølge Google er en sinfonietta en symfoni, der er mindre eller lettere end en standard symfoni.

En sinfonietta er også betegnelsen for et ensemble, der er større end et kammerensemble (Mellem 12 og 45 musikere),

men mindre end et symfoniorkester i fuld størrelse (op til 100 musikere).
Det vidste jeg ikke.

 

Min mors orkester hed Nordjysk Sinfonietta og bestod af 10 musikere,
kontrabas, Obo, Klarinet, 2 x violin, bratsch, French horn, cello, tværfløjte og fagot
Så meget vidste jeg, jeg havde nemlig set og hørt dem spille – og så var jeg igang.

 

Men inden jeg blev færdig faldt orkestret fra hinanden.

Min mor mente dog jeg kunne have gavn af at kontakte orkestret dirigent, Morten Lønborg Friis.
Morten er uddannet bratschist og dirigent og leder af Rebild kulturskole.
Morten har styr på det klassiske og underviser mig den dag i dag.
Han havde et orkester oppe nordpå, som kunne prøve min sinfonietta.
Så en onsdag aften omkring 2015 kørte jeg til Hobro, med en stak noder

og mødte en større gruppe glade amatørmusikere – og Morten.

 

Jeg var begyndt til klassisk klaver. Jeg kunne ikke skrive en sinfonietta på min guitar og heller ikke programmere mig frem til én.

Så Marie Louise Reitberger, kaldet Malou, som jeg engang havde ansat som klaverlærer i en musikskole blev min klaverlærer.
Igen en af disse mennesker, der bare kan deres ting og deler ud af det. Og dertil et skønt menneske.


Jeg er selv musikskolelærer og det var af Malou jeg lærte, at opgaven er

at holde døren åben ind til musikkens verden, uden forbehold.

Jeg er ikke doven, men bare optaget af mange ting, siger den dovne.

Øvning var ikke altid øverst på dagsorden, men jeg skulle jo også skrive

og Malou lyttede både tålmodigt og med oprigtig interesse til mine udkast,

først min Sinfonietta og senere strygekvartetten

og så tog vi en lille snas Beethoven som jeg så måtte stave mig igennem.

 

Jeg synes et partitur er noget af det smukkeste at kigge i,

det er magisk hvad der kan være gemt i de små irriterende tegn kaldet noder,

som jeg først nu er nogenlunde fortrolig med.
Held og lykke i Hobro sagde Malou, det bliver spændende.

 

Det var et chok at høre dem spille min musik. Som jeg senere fik for vane tabte jeg alle noderne på gulvet og kunne overhovedet ikke følge med i partituret, men jeg kunne høre min egen musik. Det var som den kom til live.
Og nok var de amatører, men de kunne dog spille og havde også faglig stolthed.

 

I Pausen sad jeg med fagottisten. En moden dame, meget venlig. Hun kunne lide musikken, men.. sagde hun, min stemme..
øh sagde jeg
ja fagotstemmen
ah sagde jeg
jeg spiller stort set den samme tone hele stykket igennem
Jeg stirrede på hende
Det anede jeg ikke

 

Efter pausen bad Morten orkestret sige noget om musikken.
Et nervepirrende øjeblik – var det nu jeg skulle søge om optagelse på skraldemandsskolen?


Men de var søde.
Jeg kom fagottisten i forkøbet.
Jeg ved godt at der måske var lidt for lidt kød på stemmerne.
Jo sagde flere.
men det er sådan en slags meditativ musik
man kommer i en rolig, ja meditativ stemning når man spiller det.

 

Jeg kørte hjem fra Hobro
Nu ved jeg hvad jeg skal lave resten af mit liv
sagde jeg da jeg kom hjem

 

Sinfonietta´en røg i skuffen, men ikke i skraldepanden.
Måske bliver den realiseret en dag
Jeg skal bare lige..

IMG_0881
Aulos Duo in the studio